naslovna | o nama | ciljevi | projekti | arhiva | kontakt | galerija | webmail   ||| englishPreuzmite YDP Newsletter
Februar 2010
.
The Youth Dialogue
Prijavite se za YDP Newsletter
Prijava za volontere    ZA VOLONTERE

PRIJAVA ZA VOLONTERE

Prijava za:

Ime i prezime:

Datum rođenja:

Adresa prebivališta i mesto:

Kontakt telefon:

Kontakt e-mail:

Nivo obrazovanja:

Da li govorite strani jezik i koji?:

Da li ste do sada bili aktivista neke organizacije (ako jeste, navedite koje)?

Koliko vremena mesečno možete da posvetite volontiranju u našoj organizaciji?

Posebne napomene: 
 
Copyright © 2008. The Youth Dialogue; Dizajn: T. Dukić. Sva prava zadržana
Izradu internet prezentacije pomogao je Friedrich Ebert Stiftung