naslovna | o nama | ciljevi | projekti | arhiva | kontakt | galerija | webmail   ||| englishPreuzmite YDP Newsletter
Februar 2010
.
The Youth Dialogue
Prijavite se za YDP Newsletter
Prijava za volontere

PARTNERSKE ORGANIZACIJE
    EULEX Misija
    ELSA Novi Sad
    ELSA Internacional
    Centar za regionalizam
    Civilni dijalog
    NVO Fraktal
    Fond za humanitarno pravo
    Evropski pokret u Srbiji
    NVO Reintegracija
    NVO Medija Puls
    ELSA Mitrovica
    Ligo Lex Legis
    NVO Konak
    NVO Zenit
    NVO INPO
    NVO Komunikacija za razvoj zajednica
    OFAJ - Francusko-nemačka
    omladinska kancelarija
    American Councils for International Education
    REKOM
    Volonterski centar Vojvodine


    O NAMA

The Youth Dialogue Programme, nastao je na inicijativu mladih ljudi sa prostora Srbije i Kosova početkom 2005.godine sa ciljem obnavljanja prekinute saradnje između mladih Srba i Albanaca nakon sukoba 1999. godine.

Prvi značajniji koraci u uspostavljanju ove inicijative realizovani su februara 2005. godine prilikom susreta studenata prištinskog Univerziteta sa jedne strane i studenata sa Univerziteta u Novom Sadu. Tom prilikom dogovoreni su prvi koraci ka uspostavljanju normalizacije u odnosima, uspostavljanju poverenja i pomirenja između mladih iz Srbije i sa Kosova. Organizacije koje su sprovodile ovaj proces bile su ELSA Novi Sad (The European Law Students Association) i BIRD (The Balkan Institute for Research and Development) iz Prištine. Ova saradnja uspešno je pokrenuta uz podršku Centra za regionalizam iz Novog Sada i programa Civilni dijalog Kosovo-Srbija.

Ovo je proces koji će trajati još dugo u godinama koje su pred nama i upravo iz tog razloga je naš program namenjen pre svega mladim ljudima i omladincima. Budući da je i formiran od strane mladih ljudi, na najbolji način može da identifikuje koje su to potrebe ili problemi sa kojima se mladi iz Srbije i sa Kosova, susreću prilikom međusobne saradnje.

Od 2005. godine do danas, u našem programu saradnje, učestvovalo je preko petstotina mladih iz Srbije i sa Kosova. ELSA i BIRD, zajednički su do sada organizovali nekoliko međunarodnih konferencija.

U cilju osnaživanja ovog programa, postignut je dogovor o osnivanju Programa za dijalog mladih (The Youth Dialogue Programme) sa ciljem stvaranja institucionalnog okvira u kome će se u buduće realizovati program dijaloga mladih iz Srbije i sa Kosova

Oblast našeg delovanja 

  • dijalog mladih Srba, Albanaca, Roma, Goranaca i Bošnjaka
  • dijalog mladih iz Srbije i sa Kosova
  • interetnički dijalog na Kosovu
  • poštovanje ljudskih prava i razvoj demokratije
  • poštovanje vladanine zakona
  • zastupanje interesa manjinskih zajednica i ugroženih društvenih grupa
  • međunarodna i regionalna saradnja
  • afirmacija Euro-atlantskih integracija

 
 
Copyright © 2008. The Youth Dialogue; Dizajn: T. Dukić. Sva prava zadržana
Izradu internet prezentacije pomogao je Friedrich Ebert Stiftung