naslovna | o nama | ciljevi | projekti | arhiva | kontakt | galerija | webmail      ||| englishPreuzmite YDP Newsletter
Februar 2010
.
The Youth Dialogue
Prijavite se za YDP Newsletter
Prijava za volontere   ARHIVA VESTI

( Januar 2014.)

Kao svoj 8. projekat podržan od strane programa Mladi u Akciji Evropske Komisije, Program za dijalog mladih je organizovao "To Empower through Experince", trening usmeren na facilitaciju iskustvenog učenja u omladinskom radu. Trening je održan od 11. do 21. januara u Sremski Karlovcima.

U projektu su učestvovale organizacije iz 11 evropskih zemalja: Albanije, Bosne i Hercegovine, Italije, Kosova, Letonije, Makedonije, Crne Gore, Rumunije, Srbije, Španije i Velike Britanije, sa ukupno 26 učesnika/ca kao direktnih korisnika/ca projekta.

Cilj projekta je bio da unapredi kvalitet u omladinskom radu kroz osnaživanje omladinskih radnika/ca (koordinatora/ki, facilitatora/ki, mentora/ki) kompetencijama za facilitiranje iskustvenog učenja.

Projekat je bio zasnovan na intenzivnom procesu iskustvenog učenja da bi se postigli sledeći zadaci: - Unaprediti znanje o iskustvenom učenju (teorija, koncepti, konkretni koraci, filozofija); - Poboljšati praktične veštne facilitacije ciklusa iskustvenog učenja u različitim kontekstima; - Razviti praktične veštine u dizajniranju i izvođenju aktivnosti isustvenog učenja.

Tokom treninga, lične i profesionalne kompetencije učesnika/ca (znanje, veštine i stavovi) kao omladinskih radnika/ca i facilitatora/ki iskustvenog učenja su bile nadograđene. Trening je imao visoku praktičnu notu i bio je baziran na iskustvenom učenju i na povećanju uticaja i transfera na njihov rad i na lokalnu zajednicu.

Edukativni tim je bio sačinjen od 3 trenera/ice iz Rumunije, Srbije i Velike Britanije, sa preko 10 godina iskustva u iskustvenom učenju, omladinskom radu i treniranju omladinskih radnika/ca i trenera/ica širom Evrope.

Evo šta su neki/e od učesnika/ca rekli o treningu:

Sada znam kako izgleda biti facilitator.

Ovaj trening mi je pomogao zato što sam stekla potrebne kompetencije da facilitiram radionice i treninge, naročito u predstojećem periodu.

Dobio sam inspiraciju. Trening mi je omogućio korisna iskustva i aktivnosti koje ću koristiti u svom radu.

Ovo je bila dobra prilika da upoznam nove ljude i napravim sledeće planirane projekte. Stekla sam puno dobrih informacija o učenju i facilitaciji. Bilo je jako lepo što smo imali šansu da održimo radionice.

Bilo je jako korisno, zato što je bila dobra kohezija itmeđu teorije i prakse.

arhiva vesti 
 
Copyright © 2008. The Youth Dialogue; Dizajn: T. Dukić. Sva prava zadržana
Izradu internet prezentacije pomogao je Friedrich Ebert Stiftung