naslovna | o nama | ciljevi | projekti | arhiva | kontakt | galerija | webmail      ||| englishPreuzmite YDP Newsletter
Februar 2010
.
The Youth Dialogue
Prijavite se za YDP Newsletter
Prijava za volontere   ARHIVA VESTI

( April 2013.)

Kao follow-up to treninga za trenere/ice u interkulturalnom učenju "ToTrain is ToTransform the Future!", Program za dijalog mladih je organizovao još jedan međunarodni trening "Beyond Clashes", usmeren na upravljanje interkulturalnim sukobima u međunarodnom omladinskom radu

Projekat "Beyond Clashes" je bio podržan od strane programa Mladi u Akciji Evropske Komisije, i održao se of 5. do 14. aprila 2013, u Sremski Karlovcima.

Glavni cilj projekta je bio da doprinese kohezivnijem društvu, kroz osnaživanje 26 omladinskih radnika/ca i trenera/ica kompetencijama za upravljanje interkulturalnim procesima i konfliktima u njihovom radu u multikulturalnim kontekstima.

Ciljna grupa treninga su bili omladinski radnici/e, facilitatori/ke i treneri/ce koji/e imaju iskustva u vođenju međunarodnih projekata i/ili rada u multikulturalnim sredinama, kao i iskustva u vođenju aktivnosti interkulturalnog učenja. Učesnici/e su bili iz 10 različitih zemalja: Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Rumunija, Italija, Velika Britanija, Nemačka i Turska. Tim su sačinjavale 2 trenerice: Andreea Loredana Tudorache (Rumunija) i Snežana Bačlija Knoch (Srbija) i 1 spoljni konsultant: Mark Taylor (Francuska).

Učesnicima/cama su bili obezbeđeni prostor i metodološki okvir da analiziraju kulturu i interkulturalne teme i dinamiku, da bi razumeli/e karakteristike i obeležja interkulturalnih sukoba i konflikata, kao i praktične prilike za razvijanje veština za njihovo upavljanje putem različitih metoda.

Osnovni ishodi treninga su:

• Kompetencije za prepoznavanje, razumevanje, facilitaciju i transformisanje interkulturalnih sukoba u, kako ličnom, tako i profesionalnom životu učesnika/ca;
• Povećana interkulturalna senzitivnost;
• Razumevanje situacije u kojoj se interkulturalism nalazi u Evropi danas;
• Učesnici/e opremljeni/e veštinama medijacije, aktivnog slušanja i „feedback“-a;
• Strateški pristup primeni interkulturalnog učenja u njihovim lokalnim zajednicama i na međunarodnom nivou;
• Transfer stečenog znanja i veština u nove inicijative i projekte u okviru programa Mladi u akciji.

Jedan od učesnika na treningu, novinar za Deutsche Welle, je objavio 4 teksta koji ili direktno promovišu trening ili se pak bave pitanjima vezanim za njegovu glavnu temu. Tekstovi se mogu pronaći na sledećim linkovima:
http://deutschenews24.de/english/detailsnews.php?nssl=10a7cdd970fe135cf4f7bb55c0e3b59f&nttl=512
http://deutschenews24.de/english/detailsnews.php?nssl=2b8a61594b1f4c4db0902a8a395ced93&nttl=17042013515
http://deutschenews24.de/english/detailsnews.php?nssl=38913e1d6a7b94cb0f55994f679f5956&nttl=20042013517
http://deutschenews24.de/english/detailsnews.php?nssl=85422afb467e9456013a2a51d4dff702&nttl=30042013526

arhiva vesti 
 
Copyright © 2008. The Youth Dialogue; Dizajn: T. Dukić. Sva prava zadržana
Izradu internet prezentacije pomogao je Friedrich Ebert Stiftung