naslovna | o nama | ciljevi | projekti | arhiva | kontakt | galerija | webmail      ||| englishPreuzmite YDP Newsletter
Februar 2010
.
The Youth Dialogue
Prijavite se za YDP Newsletter
Prijava za volontere   ARHIVA VESTI

( Decembar 2012.)

Organizacija Program za dijalog mladih, u saradnji sa partnerima iz 11 evropskih zemalja, je održala međunarodni trening "You are a Human Being! Be Aware of Your Rights!", za multiplikatore/ke obrazovanja za ljudska prava

"You are a Human Being! Be Aware of Your Rights!" je podržan od strane programa "Mladi u akciji" Evropske Komisije, kao i podpomognuta od strane Saveta Evrope, Departmana za omladinu i sport (obezbeđivanjem edukativnih materijala i trening priručnika).

Cilj projekta je bio razvoj kompetencija omladinskih radnika/ca da pripreme, održe i evaluiraju aktivnosti obrazovanja za ljudska prava sa mladima, kao odgovor na razne izazove ljudskim pravima u njihovim zajednicama.

Trening je okupio 26 mladih iz različitih delova Evrope: Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije, Srbije, Estonije, Holandije, Kipra, Nemačke, Rumunije i Turske.

Proces učenja se odvijao u 3 faze:
1. Uvodna faza (priprema za trening) kroz učenje na daljinu
2. Rezidencijalni trening, od 7. do 16. decembra 2012, u Sremskim Karlovcima
3. Follow-up faza kroz učenje na daljinu

Kao ishod treninga, učesnici/e su osmislili/e i implementirali/e svoje radionice posvećene obrazovanju za ljudska prava.

Evo šta su neki/e od učesnika/ca rekli o treningu:

Nikada nisam bila na ovakvom treningu za obrazovanje za ljudska prava. Bio mi je jako koristan, privlačan i zabavan, kao i inspirativan.

Odlazim iz Sremskih Karlovaca sa puno motivacije i snage da nastavim da radim ono što radim + još više.

Ovo je bila jako lepa prilika da sretnem ljude sa različitim kulturnim poreklima koja mi nisu poznata, a da u isto vreme naučim i iz njihovih profesionalnih iskustava.

(Najkorisnija stvar za mene bila je...) osmišljavanje radionice, implementacija u praksi i posmatranje tuđih radionica. Kroz to sam naučio o različitim aspektima razvoja, implementacije i evaluacije neformalnog obrazovanja.

Nadam se da će biti više ovakvih treninga u budućnosti.

Ha! "Rollercoaster" osećanja koja su donela ličnu transformaciju i rast. Sada sam mnogo svesnija ljudskih prava na Balkanu. Hvala vam na sjajno obavljenom poslu, otpornosti i istrajnosti! Samo tako nastavite...
arhiva vesti 
 
Copyright © 2008. The Youth Dialogue; Dizajn: T. Dukić. Sva prava zadržana
Izradu internet prezentacije pomogao je Friedrich Ebert Stiftung