naslovna | o nama | ciljevi | projekti | arhiva | kontakt | galerija | webmail   ||| englishPreuzmite YDP Newsletter
Februar 2010
.
The Youth Dialogue
Prijavite se za YDP Newsletter
Prijava za volontere    ARHIVA VESTI

 • (Januar 2014.)
  ››› Kao svoj 8. projekat podržan od strane programa Mladi u Akciji Evropske Komisije, Program za dijalog mladih je organizovao "To Empower through Experince", trening usmeren na facilitaciju iskustvenog učenja u omladinskom radu. Trening je održan od 11. do 21. januara u Sremski Karlovcima.
  U projektu su učestvovale organizacije iz 11 evropskih zemalja: Albanije, Bosne i Hercegovine, Italije, Kosova, Letonije, Makedonije, Crne Gore, Rumunije, Srbije, Španije i Velike Britanije, sa ukupno 26 učesnika/ca kao direktnih korisnika/ca projekta. Cilj projekta je bio da unapredi kvalitet u omladinskom radu kroz osnaživanje omladinskih radnika/ca (koordinatora/ki, facilitatora/ki, mentora/ki) kompetencijama za facilitiranje iskustvenog učenja.
  više detalja

 • (April 2013.)
  ››› Kao follow-up to treninga za trenere/ice u interkulturalnom učenju "ToTrain is ToTransform the Future!", Program za dijalog mladih je organizovao još jedan međunarodni trening "Beyond Clashes", usmeren na upravljanje interkulturalnim sukobima u međunarodnom omladinskom radu
  Projekat "Beyond Clashes" je bio podržan od strane programa Mladi u Akciji Evropske Komisije, i održao se of 5. do 14. aprila 2013, u Sremski Karlovcima. Glavni cilj projekta je bio da doprinese kohezivnijem društvu, kroz osnaživanje 26 omladinskih radnika/ca i trenera/ica kompetencijama za upravljanje interkulturalnim procesima i konfliktima u njihovom radu u multikulturalnim kontekstima.
  više detalja

 • (Mart 2013.)
  ››› Sa ciljem razvijanja novih alata za bavljenje važnim društvenim problemima kroz rad sa mladima, Program za dijalog mladih je održao možda i svoj najkreativniji trening do sada: "EduGaming", trening za razvijanje edukativnih igara
  Trening „EduGaming“ je razvijen na osnovu premise da edukativne igre (korišćene u omladinskom radu, zajednici, na radionicama, treninzima itd.), koje se bave hitnim pitanjima vezanim za društveno isključivanje, siromaštvo i globalne izazove, u mnogome doprinose inkluziji mladih ljudi, podizanju svesti i privlače najrazličitije ciljne grupe...
  više detalja

 • (Decembar 2012.)
  ››› Organizacija Program za dijalog mladih, u saradnji sa partnerima iz 11 evropskih zemalja, je održala međunarodni trening "You are Part of this World, be a Part of its Future"
  "You are a Human Being! Be Aware of Your Rights!" je podržan od strane programa "Mladi u akciji" Evropske Komisije, kao i podpomognuta od strane Saveta Evrope, Departmana za omladinu i sport (obezbeđivanjem edukativnih materijala i trening priručnika). Cilj projekta je bio razvoj kompetencija omladinskih radnika/ca da pripreme, održe i evaluiraju aktivnosti obrazovanja za ljudska prava sa mladima, kao odgovor na razne izazove ljudskim pravima u njihovim zajednicama...
  više detalja

 • (Jun 2012.)
  ››› Sa ciljem animiranja ulica Novog Sad i poduzanja svesti o nekim od gorućih problema u gradu, Program za dijalog mladih je organizovao svoj četvrti trening u okviru Programa Mladi u Akciji: "Animate Your Soul"
  "Animate Your Soul" je razvijen da bi odgovorio na potrebu različitih organizacija širom Evrope, zasnovanu na nedostatku obrazovanih mogućnosti omladinskih radnika/ca, a da bi doneo globalnu dimenziju omladinskom radu korišćenjem alternativnih metoda, koje bi mogle da privuku mlade različitih profila...
  više detalja

 • (April 2012.)
  ›››Od 21. do 30. aprila 2012. godine, Program za dijalog mladih je implementirao svoj prvi trening za trenere/ice u interkulturalnom učenju:"ToTrain is ToTransform the Future"!
  Podržan od strane programa "Mladi u akciji" Evropske Komisije, cilj projekta je bio da razvije kapacitete omladinskih radnika/ca da promovišu interkulturalno obrazovanje kao treneri/ce i facilitatori/ke. Trening je uključio 25 mladih iz 13 različitih zemalja Evrope: Srbija, Kosovo, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija, Hrvatska, Rumunija, Portugal, Italija, Island, Turska i Velika Britanija...
  više detalja

 • (Novembar 2011.)
  ››› Organizacija Program za dijalog mladih, u saradnji sa partnerima iz 11 evropskih zemalja, je održala međunarodni trening “You are Part of this World, be a Part of its Future”
  "You are Part of this World, be a Part of its Future" je podržan od strane programa "Mladi u akciji" Evropske Komisije i bio je 100% posvećen globalnom obrazovanju. Cilj projekta je bio da se među mladim Evropljanima i Evropljankama poveća svest u oblasti održivog razvoja, trenirajući omladinske radnike/ce da postanu multiplikatori/ke globalnog obrazovanja...
  više detalja

 • 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 
 
Copyright © 2008. The Youth Dialogue; Dizajn: T. Dukić. Sva prava zadržana
Izradu internet prezentacije pomogao je Friedrich Ebert Stiftung