naslovna | o nama | ciljevi | projekti | arhiva | kontakt | galerija | webmail   ||| englishPreuzmite YDP Newsletter
Februar 2010
.
The Youth Dialogue
Prijavite se za YDP Newsletter
Prijava za volontere

 
DONATORI
    Freedom House
    USAID
    Fondacija Fridrih Ebert
    Fondacija Konrad Adenauer
    Nemačka ambasada u Beogradu
    Nemačko ministarstvo inostranih poslova
    Pakt za stabilnost Jugoistočne Evrope
    Civilni dijalog
    Izvršno veće AP Vojvodine
    Univerzitet u Novom Sadu
    Fond za otvoreno društvo
    Soros fondacija Kosovo
    EULEX Misija
    JAGELL0 2000
    The East East: Partnership Beyond
    Borders Program
    European Commission - Youth in Action
    Programme


    NAJNOVIJE VESTI

(Januar 2014.)
Kao svoj 8. projekat podržan od strane programa Mladi u Akciji Evropske Komisije, Program za dijalog mladih je organizovao "To Empower through Experince", trening usmeren na facilitaciju iskustvenog učenja u omladinskom radu. Trening je održan od 11. do 21. januara u Sremski Karlovcima.

U projektu su učestvovale organizacije iz 11 evropskih zemalja: Albanije, Bosne i Hercegovine, Italije, Kosova, Letonije, Makedonije, Crne Gore, Rumunije, Srbije, Španije i Velike Britanije, sa ukupno 26 učesnika/ca kao direktnih korisnika/ca projekta. Cilj projekta je bio da unapredi kvalitet u omladinskom radu kroz osnaživanje omladinskih radnika/ca (koordinatora/ki, facilitatora/ki, mentora/ki) kompetencijama za facilitiranje iskustvenog učenja.

više detalja

(April 2013.)
Kao follow-up to treninga za trenere/ice u interkulturalnom učenju "ToTrain is ToTransform the Future!", Program za dijalog mladih je organizovao još jedan međunarodni trening "Beyond Clashes", usmeren na upravljanje interkulturalnim sukobima u međunarodnom omladinskom radu

Projekat "Beyond Clashes" je bio podržan od strane programa Mladi u Akciji Evropske Komisije, i održao se of 5. do 14. aprila 2013, u Sremski Karlovcima.
Glavni cilj projekta je bio da doprinese kohezivnijem društvu, kroz osnaživanje 26 omladinskih radnika/ca i trenera/ica kompetencijama za upravljanje interkulturalnim procesima i konfliktima u njihovom radu u multikulturalnim kontekstima.

više detalja

(Mart 2013.)
Sa ciljem razvijanja novih alata za bavljenje važnim društvenim problemima kroz rad sa mladima, Program za dijalog mladih je održao možda i svoj najkreativniji trening do sada: "EduGaming", trening za razvijanje edukativnih igara

Trening „EduGaming“ je razvijen na osnovu premise da edukativne igre (korišćene u omladinskom radu, zajednici, na radionicama, treninzima itd.), koje se bave hitnim pitanjima vezanim za društveno isključivanje, siromaštvo i globalne izazove, u mnogome doprinose inkluziji mladih ljudi, podizanju svesti i privlače najrazličitije ciljne grupe.

više detalja

(Decembar 2012.)
Organizacija Program za dijalog mladih, u saradnji sa partnerima iz 11 evropskih zemalja, je održala međunarodni trening “You are Part of this World, be a Part of its Future”

"You are a Human Being! Be Aware of Your Rights!" je podržan od strane programa "Mladi u akciji" Evropske Komisije, kao i podpomognuta od strane Saveta Evrope, Departmana za omladinu i sport (obezbeđivanjem edukativnih materijala i trening priručnika). Cilj projekta je bio razvoj kompetencija omladinskih radnika/ca da pripreme, održe i evaluiraju aktivnosti obrazovanja za ljudska prava sa mladima, kao odgovor na razne izazove ljudskim pravima u njihovim zajednicama.

više detalja

(Jun 2012.)
Sa ciljem animiranja ulica Novog Sad i poduzanja svesti o nekim od gorućih problema u gradu, Program za dijalog mladih je organizovao svoj četvrti trening u okviru Programa Mladi u Akciji: "Animate Your Soul"

"Animate Your Soul" je razvijen da bi odgovorio na potrebu različitih organizacija širom Evrope, zasnovanu na nedostatku obrazovanih mogućnosti omladinskih radnika/ca, a da bi doneo globalnu dimenziju omladinskom radu korišćenjem alternativnih metoda, koje bi mogle da privuku mlade različitih profila.

više detalja

(April 2012.)
Od 21. do 30. aprila 2012. godine, Program za dijalog mladih je implementirao svoj prvi trening za trenere/ice u interkulturalnom učenju:"ToTrain is ToTransform the Future"!

Podržan od strane programa "Mladi u akciji" Evropske Komisije, cilj projekta je bio da razvije kapacitete omladinskih radnika/ca da promovišu interkulturalno obrazovanje kao treneri/ce i facilitatori/ke. Trening je uključio 25 mladih iz 13 različitih zemalja Evrope: Srbija, Kosovo, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija, Hrvatska, Rumunija, Portugal, Italija, Island, Turska i Velika Britanija.

više detalja

(Novembar 2011.)
Organizacija Program za dijalog mladih, u saradnji sa partnerima iz 11 evropskih zemalja, je održala međunarodni trening “You are Part of this World, be a Part of its Future”

"You are Part of this World, be a Part of its Future" je podržan od strane programa "Mladi u akciji" Evropske Komisije i bio je 100% posvećen globalnom obrazovanju. Cilj projekta je bio da se među mladim Evropljanima i Evropljankama poveća svest u oblasti održivog razvoja, trenirajući omladinske radnike/ce da postanu multiplikatori/ke globalnog obrazovanja.

više detalja

(15. april 2011)
REGIONALNA KONFERENCIJA
"Cooperation and Peace Building among Youth from Serbia and Kosovo"

Kopaonik, 13 – 15. maja 2011. godine
Program za dijalog mladih iz Novog Sada u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert, kancelarija u Beogradu, najavljuje održavanje regionalne konferencije, koja će biti održana od 13. do 15. maja 2011. godine, u hotelu “Grand”, na planini Kopaonik.
više detalja

 
 
 
Copyright © 2008. The Youth Dialogue; Dizajn: T. Dukić. Sva prava zadržana
Izradu internet prezentacije pomogao je Friedrich Ebert Stiftung